Όροι χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακό τόπο antidot design studio, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν το κόμβο): Η χρήση του δικτυακού τόπου antidot design studio υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο antidot design studio, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου antidot design studio για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού τόπου antidot design studio.

Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το site antidot design studio δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Το site antidot design studio δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.


Όλο το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στον ιστότοπο αυτό (εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, τεχνικά σχέδια και κείμενα), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του γραφείου antidot design studio / CBDS ή των αντιστοίχων εταιριών και προστατεύεται σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

Το site antidot design studio δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

Στον δικτυακό τόπο antidot design studio περιλαμβάνονται υλικό (έντυπο και οπτικό), trademarks, service marks, κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύονται από τον νόμο και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

Η πρόσβαση ή η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφίλακτη αποδοχή αυτών των όρων και περιορισμών και την παραίτησή σας από οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον της του antidot design studio ή των υπαλλήλων της εταιρίας, που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, απόψεις ή συμβουλές περιέχονται σε αυτήν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ