Είμαστε σχεδιαστές

Υπηρεσίες

Aκολουθεί ένας περιεκτικός κατάλογος με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Επειδή τίποτε, όμως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την γνωριμία από κοντά - μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  • Χρηστικά αντικείμενα
  • Έπιπλα
  • Συσκευασία
  • Ειδικές κατασκευές
  • Εκθεσιακά περίπτερα
  • Σχεδιασμός για αναπηρία
  • Εργονομία
  • Υλικά
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

  • Λογότυπα
  • Έντυπα
  • Αφίσες / banners
  • Βιβλία / προγράμματα
  • Συσκευασία
  • Συστήματα σήμανσης
  • Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας
  • Εικονογράφηση
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  • Εταιρικά προϊόντα
  • Εταιρική ταυτότητα
  • Brand strategy
  • Design guidelines
  • Brand makeover and rejuvenation
 • VIDEO / ANIMATION

  • 3D / motion graphics
  • 3D Visualisation (modelling + rendering)
  • Special effects
  • Video editing
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Σκηνικά
  • Video για θέατρο/ events/ συνέδρια
  • Projection mapping
  • Εικαστικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου
 • WEB / ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

  • Σχεδιασμός ιστοσελίδων
  • Campaign websites
  • Database-driven websites
  • Content Management Systems
  • Διαδραστικές εφαρμογές

Περί του γραφείου

Η ιστοσελίδα αποτελεί αρχείο εργασιών έως και το 2015 και δεν ενημερώνεται πλέον!

Πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια, εμφανίσαμε το πρώτο κείμενο που περιέγραφε την οπτική μας. Πυρήνα του κειμένου αυτού, αποτελούσε η υπόθεση πως οι τεχνολογίες συνέκλιναν μεταξύ τους και τα ψηφιακά μέσα σύντομα θα έχαναν τα μεταξύ τους όρια, ενώ ήταν ήδη σαφές ότι μέσω αυτών θα αποκτούσε μορφή ο σύγχρονος πολιτισμός.

Παράλληλα, η σύγκλιση εμφανίστηκε και σε άλλους χώρους - πέραν του τεχνολογικού. Παραδοσιακά διαχωρισμένοι χώροι, έδειχναν ξαφνικά να επικοινωνούν: παρατηρούσαμε λ.χ. την άμβλυνση των ορίων μεταξύ σχεδιασμού και τέχνης, μάρκετινγκ και πολιτικής, κ.α.

Οι σκέψεις μας αυτές πλέον αποτελούν κοινό τόπο - η έγκαιρη παρατήρηση μας, όμως, μας υπέδειξε να ακολουθήσουμε ένα ιδιαίτερο τρόπο ανάπτυξης.

Από την ίδρυση το 1996 στο Ανατολικό Λονδίνο, και σε συνέχεια με τη μεταφορά μας στην Αθήνα το 2002, αναπτυχθήκαμε πάνω σε δύο βασικούς άξονες:

Διευρυμένη τεχνολογική και τεχνική γνώση σε πολλαπλά πεδία. Βασικό χαρακτηριστικό  του βιομηχανικού σχεδιασμού αποτελεί η χρήση πολλών διαφορετικών τεχνολογιών για την υλοποίηση σύνθετων σχεδιαστικών προκλήσεων. Στην καθημερινότητα μας, η αντίληψη των τριών διαστάσεων, η ενασχόληση με την ανθρώπινη κλίμακα και το σώμα, η επαφή με τα υλικά,  η πολυπλοκότητα μιας γραμμής παραγωγής - είναι εγγενείς παράγοντες που επέβαλαν τη χρήση πολλών εργαλείων (ψηφιακών και μη), απαραίτητων για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών μας. Σε αυτή τη βάση μπορέσαμε να αναπτύξουμε μοναδική τεχνογνωσία, που ξεπερνά τα όρια ενός εξειδικευμένου σχεδιαστή. Με εκκίνηση τον (σύνθετο) τρισδιάστατο σχεδιασμό, γρήγορα περάσαμε στα λεγόμενα "νεα μέσα" (video, διαδραστικές εφαρμογές και φυσικά το διαδίκτυο), διευρύνοντας το γνωστικό μας πεδίο.

Ανεπτυγμένη αντίληψη του πολιτιστικού γίγνεσθαι. Ο (βιομηχανικός) πολιτισμός που βιώνουμε διαπερνάται από πολλαπλά νοήματα, σύνθετα συμβολικά μορφώματα και πολιτιστικές αποκρυσταλλώσεις. Ο ρόλος του σχεδιαστή πλέον ξεπερνά τη διαχείριση του υλικού και περνά στο άυλο: στα νοήματα, τις αξίες και την "επιπρόσθετη αξία" ενός αντικειμένου / προϊόντος. Πλέον, ως σχεδιαστές, καλούμαστε να σχεδιάσουμε τον υλικό κόσμο και σε προέκταση να τον νοηματοδοτήσουμε - και θα τολμούσαμε να παρατηρήσουμε πως τελικά περνάμε στη διαχείριση και παραγωγή πολιτιστικών αγαθών.
Από την "καλοσχεδιασμένη τέχνη" ή τον "εμπνευσμένο σχεδιασμό", το αποτέλεσμα της δουλειάς μας δεν είναι μόνο το αντικείμενο ή το έντυπο - είναι το ίδιο το νόημα και η αξία που έχει αυτό που φέρνουμε στον κόσμο. [Και φυσικά εδώ εμφανίζεται το ηθικό ζήτημα, μιας και τελικά ειδικευόμαστε στη διαχείριση της επιθυμίας και της αξίας.]

Με άλλα λόγια, από νωρίς καταλάβαμε πως το σύνθετο πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον απαιτούσε ομάδες που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως "κέντρο" (hub) σύγκλισης και διαχείρισης τεχνικών, μέσων, αλλά και αξιών. Με αιχμή όχι την εξειδίκευση, αλλά την εποπτεία των μέσων, των νοημάτων και των τεχνικών. Ο χώρος των εφαρμοσμένων τεχνών είναι πολυποίκιλος, και εμείς  στοχεύουμε στην ορθή διαχείριση των νοημάτων και των υλικών, αλλά και της κατάλληλης μεθοδολογίας.

Οι αρχές του σχεδιασμού είναι κοινές για μεγάλο εύρος προβλημάτων. Πλέον η λέξη design (την οποία αποδίδουμε ως "σχεδιασμό") χρησιμοποιείται σε πολλούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους, αναφερόμενη σαν στάση / τρόπο / μέθοδο επίλυσης προβλημάτων. Αυτός είναι και ο πυρήνας της σκέψης μας, που διαμορφώνει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ένα σχεδιαστικό πρόβλημα: σαν ένα σύνθετο αίτημα, που εκφέρεται μέσα σε ένα σύνθετο, και φορτισμένο, περιβάλλον.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
Το περιβάλλον σήμερα έχει διαμορφώσει μια ασαφή και ανησυχητική εικόνα για τη χώρα μας. Χωρίς να εμβαθύνουμε σε μια ανάλυση των λόγων και αιτιών, θέλουμε να προβάλλουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στην αξία του σχεδιασμού (design): θεωρούμε πως ο χώρος μας μπορεί (και πρέπει) να συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας, στιβαρής οικονομίας, μέσω της εφαρμογής του δυναμικού μας στην επίλυση προβλημάτων. Δεν είμαστε περιττοί, ούτε επιδερμικοί - δεν είμαστε στυλίστες, δεν προτείνουμε εξωφρενικά έξοδα και ασαφείς αμοιβές "γιατί είμαστε σχεδιαστές".

Μπορούμε να προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις, με τα όποια διαθέσιμα κεφάλαια, για τη βελτίωση της εικόνας, της ποιότητας και (εν τέλει) της ουσίας των υπηρεσιών και προϊόντων που θα προσφέρει η χώρα αυτή.

Χριστόφορος Μπρέλλης
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ